PG "Gruntownia"
NIP: 554-28-66-106
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589, tel. 602 445 694

Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń

O firmie:

Wykonujemy:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • badania geologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • płytkie studnie przydomowe do głębokości maksymalnej 15 m

Nasza firma Pracownia Badań Geologicznych "Gruntownia" istnieje od 2010 roku, jednak jej początki sięgają wczesnych lat 90-tych. Od roku 1990 Krzysztof Gul geolog inżynierski wykształcony na Uniwersytecie Warszawskim z uprawnieniami geologicznymi nr VII-1144 pracował prywatnie w zawodzie geologa inżynierskiego. Jest on głównym specjalistą w naszej firmie, który w zawodzie geologa posiada ponad 25-letnie doświadczenie.

Jesteśmy rodzinną firmą, skupiającą się głównie na lokalnym rynku. Z tego powodu istotny jest dla nas każdy klient. W historii naszej działalności wykonaliśmy ponad tysiąc zleceń o różnym przekroju zadań (zakładka ważniejsze zrealizowane projekty).

W związku z dużym doświadczeniem w branży potrafimy doradzić w różnych sytuacjach.

Zapraszamy do współpracy. 

Wykonujemy badania geotechniczne i wiercenia na terenie całego kraju.

Geologia województwo kujawsko-pomorskie:

Oferta:

Dokumentacje:

 • wykonujemy badania podłoża gruntowego dla zabudowy jedno- i wielorodzinnej
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • badania geologiczne i hydrogeologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • odkrywki (opis stanu fundamentów i ich konstrukcji)
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • odbiory nasypów piaszczystych, badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL
 • odbiory zasypek piaszczystych nad infrastrukturą liniową, badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL

Prace wykonywane w terenie:

 • wiercenia ręczne (średnica do 100 mm)
 • wiercenia mechaniczne (średnica do 90 mm)
 • ustalenia stopnia zagęszczenia (Id) lub wskaźnika zagęszczenia (Is) gruntów piaszczystych za pomocą lekkiej sondy dynamicznej
 • piezometry do średnicy 80 mm
 • studnie ogrodowe do głębokości 15 m metodą ręczną (możliwość ustalenia poziomu wodonośnego)
 • odwierty sprawdzające występowanie warstwy wodonośnej do max głębokości 15 m

Opinia geotechniczna - Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekty budowlane niezależnie od kategorii powinny posiadać opinię geotechniczną.

Nadmieniony akt prawny nie precyzuje jednak co powinna zawierać opinia geotechniczna, dlatego często jest to tylko kilka zdań zawierających pobieżny opis gruntu oraz potwierdzających kategoryzację budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i konstruktorów wystawiane przez nas opinie geotechniczne zawierają zawsze:

 • mapę dokumentacyjną,
 • przekroje lub profile geotechniczne
 • legendę zwierającą podstawowe parametry stwierdzonego in situ gruntu (w tym m. in. stopień zagęszczenia lub plastyczności, moduły odkształceń itd.)
 • tekst opisujący układ warstw gruntowych oraz podający zalecenia przy projektowaniu i stawianiu obiektów budowlanych

W „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” zawarte są oprócz powyżej wymienionych załączników, również dokładne wyniki badań terenowych i laboratoryjnych np. wykresy sondowań, badania laboratoryjne itd.