PG "Gruntownia"
NIP: 554-28-66-106
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589, tel. 602 445 694

Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń

Najczęściej zadawane pytania:

Po co mi badania geologiczne?

Badania gruntu pod projekt budowlany, czyli badania geotechniczne, większość biur projektowych zaleca dla terenów, gdzie zachodzi podejrzenie występowania gruntów tzw. słabonośnych. Są to obszary np. doliny rzek, obszary podmokłe, przyjeziorne, zbocza, obszary poprzemysłowe (np. cegielnie, gazownie), obszary o długiej historii zagospodarowania (np. centra miast). Jednak nie tylko na takich terenach potrzebne są badania geotechniczne. Odpowiednio wcześniej wykonane badania gruntu, a następnie uwzględnienie tych badań przez projektanta umożliwią optymalne zaprojektowanie konstrukcji fundamentów i budynku.

Dzięki odpowiednio wcześniej wykonanym badaniom gruntu można:

  • mieć pewność, że budynek nie ulegnie awarii z powodu występowania słabych gruntów
  • zaoszczędzić na wykonaniu fundamentów
  • odpowiednio zaprojektować fundamenty i ich izolację ( np. brak wilgoci w piwnicy)
  • w razie potrzeby zaprojektować odwodnienie
  • ustalić poziom wód gruntowych
  • zgodnie z obowiązującym prawem złożyć dokumentacje projektową do urzędu

Średni koszt wykonania badania gruntu do kosztów budowy domu to 0,1% całej inwestycji.

Czy muszę wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy?

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Zobowiązuje do wykonania Opinii Geotechnicznej dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. W tym również w pierwszej kategorii geotechnicznej, czyli np. domy jednorodzinne. Cytując wymienioną wcześniej ustawę:
„§ 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.
2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.
3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)".

Czy muszę wykonać badania dla przydomowej oczyszczalni ścieków?

W ciągu prac geotechnicznych ustala się również poziom zwierciadła wody gruntowej, jeżeli takie występuje na danym terenie inwestycji. Poziom wody gruntowej wpływa na rodzaj zaprojektowania i wykonania fundamentów, możliwość i koszt wykonania budynku podpiwniczonego, drenaż wodny i rodzaj izolacji fundamentu, specyfikę realizacji prac ziemnych w terenie, a także projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.
Posiadając wiedzę na temat występujących warunków wodnych na obszarze inwestycji, można dobrze zaprojektować optymalną konstrukcję, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że w bardziej deszczowe lato lub w czasie roztopów w piwnicy nie będzie stała woda ( brak zawilgoceń w domu)
Szczególne znaczenie badania poziomu wód mają dla projektów przydomowej oczyszczalni ścieków. Drenaż rozsączający rozłożony na działce powinien znajdować się przynajmniej 1,5 m (w nowszych technologiach wystarczy 0,8m) powyżej poziomu wód gruntowych. W przeciwnym razie ścieki mogą pozostać niewystarczająco oczyszczone, co skutkuje możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powstaniem i utrzymywaniem się nieprzyjemnego zapachu na powierzchni terenu znajdującego się nad drenażem.
Drugim aspektem jest konieczność ułożenia drenażu rozsączającego na gruntach umożliwiających filtrowanie wód do gruntu. W razie występowania gruntów nieprzepuszczalnych (tj. np. glin, iłów), należy przed ułożeniem oczyszczalni koniecznie dokonać wymiany gruntu pod drenażem. Brak takiego zabezpieczenia może skutkować stagnacją ścieków w poziomie drenażu, zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz utrzymywaniem się nieprzyjemnego zapachu na powierzchni terenu znajdującej się nad drenażem.
Krótko mówiąc: badanie poziomu wód gruntowych i gruntu przed planowanym ułożeniem przydomowej oczyszczalni ścieków jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego zaplanowania konstrukcji oczyszczalni oraz wstępnego zaplanowania kosztów takiej inwestycji.

Czy muszę być na miejscu w czasie wykonywania badań geotechnicznych?

Oczywiście NIE. Często działki, na których planujemy budowę znajdują się w dużej odległości od naszych domów lub zwyczajnie nie mamy czasu, aby przesiedzieć z geologiem pół dnia. Wystarczy, że prześlesz nam swoje zlecenie oraz mapę działki z wrysowaną planowaną zabudową na nasz adres e - mail gruntownia@gmail.com, a my zajmiemy się resztą.