PG "Gruntownia"
NIP: 554-28-66-106
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589, tel. 602 445 694

Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń

Ochrona danych osobowych w firmie Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilna w Bydgoszczy

Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilna w Bydgoszczy w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej firmie.

I. Administrator danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilna z siedzibą przy ul. Gen. Hallera 5/7 kod pocztowy 85-795 w Bydgoszczy.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

II. Przetwarzanie danych osobowych w firmie Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilna w Bydgoszczy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia,
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody. 

III. Jeżeli jesteś naszym klientem

1. Pobierane przez nas dane osobowe są przetwarzane:

 • na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, lub
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem, a użytkownikiem, lub
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej, zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie maila z rezygnacją na adres gruntownia@gmail.com. Równocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania.

3. Staramy się zachować najwyższą staranność przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów, a w szczególności staramy się zapewnić, by dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszej Polityce prywatności, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż 2 lata.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Możecie Państwo adresować do nas wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania ich,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

2. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilna, ul. Gen. Hallera 5/7 kod pocztowy 85-795 w Bydgoszczy lub mailowo na adres gruntownia@gmail.com.

3. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

4. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat.

6. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.

V. Pliki Cookies

Strona internetowa firmy Pracownia Geologiczna "Gruntownia" Krzysztof Gul, Paweł Gul spółka cywilnapobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików zapisywanych w przeglądarce użytkownika).

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, również prosimy o kontakt poprzez wskazany adres. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.