Gruntownia - opinie geotechniczne, badania geologiczne, płytkie studnie przydomowe - Bydgoszcz.
www.gruntownia.bydgoszcz.pl
Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego
Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń
PG "Gruntownia"
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

Opinia geotechniczna - Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekty budowlane niezależnie od kategorii powinny posiadać opinię geotechniczną.

Nadmieniony akt prawny nie precyzuje jednak co powinna zawierać opinia geotechniczna, dlatego często jest to tylko kilka zdań zawierających pobieżny opis gruntu oraz potwierdzających kategoryzację budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i konstruktorów wystawiane przez nas opinie geotechniczne zawierają zawsze:

  • mapę dokumentacyjną,
  • przekroje lub profile geotechniczne
  • legendę zwierającą podstawowe parametry stwierdzonego in situ gruntu (w tym m. in. stopień zagęszczenia lub plastyczności, moduły odkształceń itd.)
  • tekst opisujący układ warstw gruntowych oraz podający zalecenia przy projektowaniu i stawianiu obiektów budowlanych

W „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” zawarte są oprócz powyżej wymienionych załączników, również dokładne wyniki badań terenowych i laboratoryjnych np. wykresy sondowań, badania laboratoryjne itd.

Zobacz przykładowe dokumenty:

» Dokumentacja podłoża gruntowego i opinia geotechniczna.pdf

» Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo wodnych pod budowę pawilonu.pdf

 

Copyright © 2014-2019 www.gruntownia.bydgoszcz.pl

Gruntownia - opinie geotechniczne, badania geologiczne, płytkie studnie przydomowe - Bydgoszcz.

O firmie  |  Oferta  |  Zrealizowane projekty  |  Najczęściej zadawane pytania?  |  Opinia geotechniczna  |  Galeria  |  Kontakt  |  Ochrona danych osob.
projekt strony strony internetowe bydgoszcz