PG "Gruntownia"
NIP: 554-28-66-106
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589, tel. 602 445 694

Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń

Opinia geotechniczna - Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekty budowlane niezależnie od kategorii powinny posiadać opinię geotechniczną.

Nadmieniony akt prawny nie precyzuje jednak co powinna zawierać opinia geotechniczna, dlatego często jest to tylko kilka zdań zawierających pobieżny opis gruntu oraz potwierdzających kategoryzację budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i konstruktorów wystawiane przez nas opinie geotechniczne zawierają zawsze:

  • mapę dokumentacyjną,
  • przekroje lub profile geotechniczne
  • legendę zwierającą podstawowe parametry stwierdzonego in situ gruntu (w tym m. in. stopień zagęszczenia lub plastyczności, moduły odkształceń itd.)
  • tekst opisujący układ warstw gruntowych oraz podający zalecenia przy projektowaniu i stawianiu obiektów budowlanych

W „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” zawarte są oprócz powyżej wymienionych załączników, również dokładne wyniki badań terenowych i laboratoryjnych np. wykresy sondowań, badania laboratoryjne itd.