Gruntownia - opinie geotechniczne, badania geologiczne, płytkie studnie przydomowe - Bydgoszcz.
www.gruntownia.bydgoszcz.pl
Dokumentacja badań podłoża gruntowego, geologia Bydgoszcz
Gwarantujemy profesjonalizm i terminowe wykonanie zleceń
PG "Gruntownia"
Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-798
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

Oferta:

Dokumentacje:

 • wykonujemy badania podłoża gruntowego dla zabudowy jedno- i wielorodzinnej
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • badania geologiczne i hydrogeologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • odkrywki (opis stanu fundamentów i ich konstrukcji)
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • odbiory nasypów piaszczystych, badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL
 • odbiory zasypek piaszczystych nad infrastrukturą liniową, badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL

Prace wykonywane w terenie:

 • wiercenia ręczne (średnica do 100 mm)
 • wiercenia mechaniczne (średnica do 90 mm)
 • ustalenia stopnia zagęszczenia (Id) lub wskaźnika zagęszczenia (Is) gruntów piaszczystych za pomocą lekkiej sondy dynamicznej
 • piezometry do średnicy 80 mm
 • studnie ogrodowe do głębokości 15 m metodą ręczną (możliwość ustalenia poziomu wodonośnego)
 • odwierty sprawdzające występowanie warstwy wodonośnej do max głębokości 15 m

 

Copyright © 2014-2019 www.gruntownia.bydgoszcz.pl

Gruntownia - opinie geotechniczne, badania geologiczne, płytkie studnie przydomowe - Bydgoszcz.

O firmie  |  Oferta  |  Zrealizowane projekty  |  Najczęściej zadawane pytania?  |  Opinia geotechniczna  |  Galeria  |  Kontakt  |  Ochrona danych osob.
projekt strony strony internetowe bydgoszcz